123cargo транспортна борса

Условия за ползване

A. Ред за ползване на 123cargo

 1. 123cargo е наименованието на румънското приложение на BursaTransport и е опростена версия за всички нерумънски потребители. 123cargo и BursaTransport се поддържат от една и съща интернет платформа, като потребителите на интернет интерфейсите към софтуер платформата ги използват с оглед техния интерес.
 2. 123cargo и BursaTransport са собственост на Alpega. Между двата интерфейса BursaTransport и Teleroute, собственост на същата група компании, се разменят товари. Поради това някои товари публикувани в Teleroute ще се появят и в 123cargo/BursaTransport, както и обратното. Товарите на компании от Teleroute, имащи регистрация и в двете борси /123Cаrgo и Teleroute/ ще бъдат представени с техния 123Cаrgo профил, а телурутският им ще бъде само споменат.
 3. Безопасността на сделките в 123cargo. Опасността се поражда от риска от неплащане на транспортната услуга или от измама, свързана с кражба на товар чрез използването на автомобил с фалшиви регистрационни номера. По отношение на риска от неплащане, 123cargo предлага ефективна система за отстраняване на нередовните платци от системата чрез възможността за подаване на сигнал от потребителите.
  По отношение на възможността за измама, на потребителите се препоръчва да следват съветите за безопасност, които са упоменати в раздела „Често задавани въпроси“.
 4. Измама по смисъла на настоящите условия на 123cargo. На първо място: опит или реално публикуване на товар на цена по-висока от тази получената от клиента. На второ място с по-висока степен на значимост: осъществяване на контакт с компания-спедитор, която с цел измама използва името на реална компания. Целта в тези ситуации е кражба на товари.
 5. Абонамент за 123cargo. Той се осъществява от Получателя му и включва достъп за всички потребители на компанията. Не се издават данъчни фактури, докато не се заплати проформа фактурата.
 6. Договор и фактури на 123cargo. Те могат да се изтеглят директно от платформата от самия клиент.
 7. Отговорност на потребителите на 123cargo. Потребителите и фирмите, за които работят, са отговорни за пълен обем за информацията, която публикуват в 123cargo.
 8. Отговорност на фирмите абонирани в 123cargo. Отговорността се разпростира върху всички представителства и потребители на фирмата.
 9. Отговорност на фирмите абонирани в 123cargo. Администраторът на 123cargo не носи каквато и да било отговорност за публикациите в 123cargo.
 10. Управление на публикациите на потребителите. Всички публикации се качват веднага без да се дискриминират потребителите.
 11. Просрочие в плащането. Дълг, който е с просрочие до 60 дни от датата на падежа, след плащане на задължението, остава 6 месеца след плащане на задължението, в историята за просрочието, след което  ще се изчисти.
 12. Пълно неизпълнение на задължението за плащане. Дълг, който е с просрочие повече от 60 дни от датата на падежа, след плащане на задължението, остава 6 месеца 3 години в историята за просрочието след което  ще се изчисти.
 13. Нелегитимно плащане. Плащане чрез издаване на банков документ, който банката отказва да приеме и плати.
 14. Транспортният инцидент се регистрира в  123cargo. Това е документирана проблемна  ситуация, създадена от една от страните по време на транспортната операция

B. Условия на 123cargo 

 1. Публикуване на товари и камиони. Те трябва да бъдат реални, а не мултиплицирани. Те трябва да са собственост на фирмата, която публикува или на неин клиент, когато той е спедитор. Публикацията трябва да бъде изтрита, след като е изпълнила целта си.
 2. Поръчки за транспорт и договори през 123cargo. Фирмата, която е публикувала камиона или товара, не може да възложи издаването или потвърждението на договор на трета страна.
 3. Сигнализиране на просрочени плащания. Те трябва да бъдат документирани от ищеца. Администраторът регистрира случаи на просрочие само ако те са ясно и недвусмислено подкрепени с документи.
 4. Управление на качеството в 123cargo. Система от механизми въведени в приложението и на разположение на потребителите и администраторите:
  • Автоматично изтриване на изтекли обяви.
  • Администраторът изтрива ръчно обяви, които не отговарят на изискванията.
  • Поддържане на списък с компании, за които въпреки че им е изтекъл или прекратен абонамента, има подадени сигнали за просрочие в плащането/ пълно неплащане.
  • Оценяване на компаниите: изчислява се автоматично. Може да се използва като средство за оценка.
  • Потребителите могат да отбележат обява като изтекла, ако тя не е била изтрита от компанията, която я е публикувала. Като преди това трябва да се уверят в това, като се свържат с нея.
  • Маркиране на фирми с чести случаи на просрочие/ пълно неплащане.

C. Администратор на 123cargo

 1. Права за промяна съдържанието на настоящия документ. Според създалата се ситуация и за целите на осигуряване на безопасност на търговския оборот, администраторът си запазва правото да прави промени, които не се отразяват на членството.
 2. Администраторът на 123cargo си запазва правото на подбор на клиенти. Заявката за регистрация може да бъде отказана в случай на следните причини:
  • Връзка с компании, които са отстранени на ниво акционери, управители или потребители.
  • На базата на обща информация, която сочи риск за останалите потребители. В тези случаи администраторът не е необходимо да обосновава отказа си.
 3. Прекратяване на абонамента. Прилага се в следните случаи:
  • При предоставяне на платежен инструмент, който не се приема и изпълнява от банката.
  • При извършване или опит за измама (A.4)
  • При предоставяне на невярна информация при регистрацията, при поискване или в профила на компанията.
  • На базата на обща информация, която сочи риск за останалите потребители. В тези случаи администраторът не е необходимо да обосновава прекратяването.
  • При няколкократно нарушаване на настоящите „Условия за ползване“.
 4. Искове на фирми с прекратен абонамент. С изключение на отказан абонамент след авансово плащане, когато 123cargo връща цялата сума, администраторът няма задължение да връща суми пропорционални на неизползваната част от абонамента.


Този сайт използва бисквитки . Продължавайки напред се съгласявате с политиката на използването им.

За повече информация вижте тук

T
U
T
O
R
I
A
L
S
123cargo load search